nākamais
iepriekšējais
temati

Noteikti Eiropas reģioni, piemēram, Arktika, Vidusjūra un Baltija saskaras ar vides problēmām, kas izplatītas šajā reģionā, bet mazāk pazīstamas ārpus tā robežām. Līdzīgi noteiktas vietas, piemēram, kalnu apvidi un jūras, saskaras ar kopējām problēmām visā Eiropā. Tāpēc šajā nodaļā ir apkopoti ziņojumi par vides jautājumiem - problēmas, iniciatīvas, risinājumi un citi jautājumi - saistībā ar noteiktiem reģioniem un vides veidiem.

Permalinks

Topics

Dokumentu darbības