volgende
vorige
items

Bepaalde Europese regio's, zoals de Arctische, Mediterrane en Baltische regio, hebben te maken met milieuproblemen die binnen de regio algemeen voorkomen maar die daarbuiten veel minder bekend zijn. Evenzo hebben bepaalde landschappen, zoals berggebieden en zeeën, in heel Europa te kampen met gelijksoortige problemen. In deze sectie zijn daarom rapporten bijeengebracht over milieukwesties (problemen, initiatieven, oplossingen en meer) die betrekking hebben op specifieke regio's en milieutypen.

Permalinks

Topics

Documentacties