seuraava
edellinen
kohdat

Tietyillä Euroopan alueilla on ympäristöongelmia, jotka ovat yhteisiä koko alueelle mutta joita ei juuri tunneta alueen rajojen ulkopuolella. Tällaisia ovat arktiset alueet, Välimeri ja Itämeri. Vastaavasti tietyntyyppisillä maisemilla, kuten vuoristoalueilla ja merillä, on yhteisiä ongelmia koko Euroopassa. Tähän osioon onkin koottu raportteja, jotka liittyvät tiettyjä erityisalueita ja ympäristötyyppejä koskeviin ympäristökysymyksiin – ongelmiin, aloitteisiin, ratkaisuihin jne.

Permalinks

Topics

Topics:
tallenna toimenpiteet