neste
forrige
elementer
Press Release Europeisk rapport: "Hva vet vi om vann og grønn økonomi?" — 07.09.2011
I forbindelse med den syvende ministerkonferansen "Miljø for Europa" som arrangeres i Astana i Kasakhstan 21.–23. september 2011, møtes ministrene i dag for å drøfte Europas vannproblemer og hvordan økonomien kan gjøres grønnere. Til støtte for konferansen lanserer Det europeiske miljøbyrå (EEA) en innovativ såkalt "Assessment of Assessments" som munner ut i anbefalinger om hvordan miljøinformasjon og politiske beslutninger kan samordnes tettere.
Press Release Ministrene må forene krefter for å skape et sunt miljø i den felleseuropeiske regionen — 28.09.2007
Ifølge en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) som ble offentliggjort i dag, hemmes miljøpolitikken i den felleseuropeiske regionen av informasjonshull og svikt i gjennomføringen.

Permalinks

Dokumenter handlinger