nästa
föregående
poster
Press Release Övergripande pan-europeisk miljöutvärdering ställer frågan: – Vad vet vi om vatten och grön ekonomi? — 2011-09-08
I dag träffas ministrar i Astana, Kazakstan, för att diskutera vattenfrågor och en grönare ekonomi vid den sjunde ministerkonferensen ”Miljö för Europa” som pågår den 21–23 september 2011. I anslutning till konferensen ger Europeiska miljöbyrån (EEA) ut en innovativ utvärdering av utvärderingsrapporter, med rekommendationer om hur miljöinformation och politiskt beslutsfattande bättre kan anpassas till varandra.
Press Release Octet Stream En sund miljö i hela Europa kräver gemensamma satsningar från ministrarna — 2007-09-28
Miljöpolitiken i hela Europaområdet hämmas av brister i informationsspridning och genomförande, enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som släpps i dag.

Permalinks

Dokumentåtgärder