Press Release Ocena środowiska ogólnoeuropejskiego: „Co wiemy o wodzie i zielonej gospodarce?” — 2011-09-08
W dniu dzisiejszym w Astanie (Kazachstan) uczestnicy siódmej konferencji ministrów „Środowisko dla Europy”, odbywającej się w dniach 21–23 września 2011 r., spotkają się, aby omówić zagadnienia związane z wodą i ekologizacją gospodarki. W ramach wsparcia konferencji Europejska Agencja Środowiska (EEA) publikuje innowacyjne sprawozdanie zawierające ocenę ocen, w którym zawarte są zalecenia dotyczące sposobów bliższego powiązania informacji o środowisku z tworzeniem polityki.
Press Release Python Source Ministrowie winni połączyć siły w dążeniu do zdrowego środowiska we wszystkich regionach Europy — 2007-09-28
Polityka środowiskowa w całym regionie Europy boryka się z problemami wynikającymi z niedostatku informacji i braków w realizacji polityki, wynika z opublikowanego dzisiaj nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska.
Akcje Dokumentu