Särskilda regioner

Ändra språk

Vissa europeiska regioner, till exempel Arktis, Medelhavet och Baltikum, står inför miljöproblem som är gemensamma inom regionen men som inte är så kända utanför dess gränser. På liknande sätt står vissa landskapstyper, till exempel bergsområden och hav, inför problem som är gemensamma över hela Europa. I det här avsnittet sammanförs därför miljörapporter – problem, initiativ, lösningar med mera – som berör särskilda regioner och typer av miljö. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss