Byt elleverantör om du kan,

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
och välj en elleverantör som delvis erbjuder energi från förnybara källor. Då sänder du rätt budskap till elbolagen.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100