Εάν μπορείτε, αλλάξτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
και επιλέξτε κάποιον που σας παρέχει τμήμα της ενέργειας που καταναλώνετε από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Έτσι, θα δώσετε το κατάλληλο μήνυμα στις εταιρείες ηλεκτρισμού.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100