Mümkünse enerji dağıtım şirketinizi değiştirin,

Dili değiştir
Eco-Tip süre doldu
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan bir şirkete geçin. Bu kararınız enerji şirketlerine gerekli mesajı verecektir.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100