Jeśli to możliwe, zmień dostawcę energii elektrycznej

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
na takiego, który oferuje część dostawy prądu z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób dasz dobry sygnał zakładom energetycznym.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100