Po možnosti zamenjaj svojega ponudnika električne energije,

Spremeni jezik
Eco-Tip poteklo
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
zamenjaj ga s takim, ki zagotavlja del svoje ponudbe električne energije iz obnovljivih virov. S tem boš podjetjem za distribucijo električne energije poslal pravo sporočilo.
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100