Ja iespējams, nomainiet elektrības piegādātāju,

Mainīt valodu
Eco-Tip beidzies
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
izmantojiet tāda piegādātāja pakalpojumus, kurš piedāvā daļu enerģijas piegādāt no atjaunojamiem avotiem! Tas rosinās enerģētikas uzņēmumus apsvērt to piedāvājumus.
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100