Kui võimalik, vaheta elektritarnijat

Muutke keelt
Eco-Tip vananenud
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
ja hakka kasutama tarnijat, kes toodab osa sulle tarnitavast elektrist taastuvatest energiaallikatest. Nii saadad energiafirmadele õige sõnumi.
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100