Ak je to možné, zmeňte dodávateľa elektriny.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Využite služby takého dodávateľa, ktorý dodáva časť energie z obnoviteľných zdrojov. To bude ten správny signál pre energetické spoločnosti.
Akcie dokumentu
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100