naslednji
prejšnji
zadetki

O poročilu SOER 2010

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 11.05.2020
Poročilo SOER 2010 vsebuje niz ocen sedanjega stanja okolja Evrope, njegovega verjetnega stanja v prihodnosti, kaj se izvaja in kaj bi se lahko storilo za njegovo izboljšanje, kako lahko globalna dogajanja vplivajo na prihodnje trende … in še mnogo več.

Kaj je poročilo SOER 2010?

Poročilo Evropsko okolje – stanje in izgledi 2010 (SOER 2010) je namenjeno predvsem oblikovalcem politike v Evropi in drugod, vključenim v snovanje in izvajanje politik, ki lahko prispevajo k izboljšavam okolja v Evropi. Informacije iz poročila so namenjene tudi državljanom Evrope, da lahko bolje razumejo, skrbijo in izboljšujejo okolje v Evropi.

Poročilo SOER 2010 obsega štiri ključne ocene:

  1. niz 13 vseevropskih tematskih ocen ključnih okoljskih tem;
  2. raziskovalno oceno globalnih megatrendov, ki vplivajo na evropsko okolje;
  3. niz 38 nacionalnih okoljskih ocen v posameznih evropskih državah;
  4. sintezointegralno oceno, ki temelji na zgornjih ocenah in drugih dejavnostih Evropske agencije za okolje.

 

Slika 1: Ocene SOER 2010

 Slika 1: Ocene SOER 2010

 

Vsa poglavja poročila SOER 2010 so na voljo na spletni strani SOER 2010: www.eea.europa.eu/soer. Spletna stran nudi tudi najpomembnejša dejstva in sporočila, povzetke v poljudnem jeziku in avdiovizualne prispevke ter informacije za medije, informacije o izdaji gradiv in dogodkih.

Permalinks

Akcije dokumenta