nästa
föregående
poster

OM SOER 2010

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2020-05-11
SOER 2010 innehåller bland annat en rad bedömningar av det nuvarande tillståndet för miljön i Europa, dess sannolika tillstånd i framtiden, vad som görs och vad som skulle kunna göras för att förbättra den och hur den globala utvecklingen kan komma att påverka framtida trender.

Vad är SOER 2010?

Miljön i Europa – tillstånd och utblick 2010 (SOER 2010) riktar sig i första hand till politiker i Europa och övriga världen som utarbetar och genomför politik som skulle kunna främja miljöförbättringar i Europa. Informationen i rapporten hjälper dessutom europeiska medborgare att få en bättre förståelse för miljön i Europa och hur den kan förbättras.

SOER 2010 omfattar fyra viktiga bedömningar:

  1. 13 tematiska bedömningar av viktiga miljöteman som omfattar hela Europa.
  2. En orienterande bedömning av globala megatrender som är relevanta för miljön i Europa.
  3. 38 nationella bedömningar av miljön i enskilda europeiska länder.
  4. En syntes i form av en integrerad bedömning som bygger på de övriga bedömningarna och på andra resultat från miljöbyråns verksamhet.

 

Figur 1: SOER 2010-bedömningar

SOER 2010-bedömningar

 

Alla resultat i SOER 2010 finns på SOER 2010-webbplatsen: www.eea.europa.eu/soer. På webbplatsen finns även viktiga fakta och budskap, lättfattliga sammanfattningar och audiovisuellt material samt information för medierna, andra informationstjänster och uppgifter om evenemang.

 

Permalinks

Dokumentåtgärder