следващ
предишен
елементи

ЗА SOER 2010

Смяна на език
Страница Последна промяна 11-05-2020
SOER 2010 представя анализ на текущото състояние на европейската околна среда, вероятното й бъдещо състояние, какво се прави и какво би могло да се направи за подобряването й, как световното развитие би могло да повлияе на бъдещите тенденции ... и много повече.

Какво представлява SOER 2010?

Докладът „Европейската околна среда – състояние и перспективи 2010” (SOER 2010) е насочен основно към ръководителите на политическо ниво в Европа и извън нея, участващи в разработването и изпълнението на политики, които биха могли да подпомогнат подобряването на околната среда в Европа. Освен това информацията помага на европейските граждани да разберат по-добре околната среда в Европа, да се грижат за нея и да работят за подобряването й.

Рамката на SOER 2010 обхваща четири ключови оценки:

1.       Група от 13 тематични анализи за Европа като цяло по основни екологични теми;

2.       Обяснителна оценка на глобалните мегатенденции, имащи отношение към околната  среда на Европа;

3.       Група от 38 анализа на околната среда по страни за отделните страни в Европа;

4.       Синтезобобщена оценка въз основа на горните анализи и други дейности на ЕАОС.

 

Графика 1      Оценки в доклада SOER 2010


Figure 1 BG

 

 

Всички материали на SOER 2010 са налични на Интернет страницата на SOER 2010 на адрес www.eea.europa.eu/soer. Страницата съдържа също основни факти и послания, обобщения на популярен език и аудиовизуални материали, както и медийна информация и информация за започващи мероприятия и други прояви.

Permalinks

Действия към документ