sonraki
önceki
öğeler

SOER 2010 HAKKINDA

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 11.05.2020
SOER 2010, Avrupa'da çevrenin mevcut durumu, gelecekteki muhtemel durumu, çevreyi düzeltmek için nelerin yapılmakta ve nelerin yapılabilir olduğu, küresel gelişmelerin gelecekteki eğilimleri nasıl etkileyebileceği… ve daha pek çok konuda bir dizi değerlendirme sunuyor.

SOER 2010 nedir?

Avrupa'da çevre – 2010 durum ve genel görünüm (SOER 2010), Avrupa'daki çevresel iyileşmeyi destekleyebilecek politikaların çerçevesini çizmekle ve bunları uygulamakla ilgilenen, Avrupa ve ötesindeki politika yapıcılara hitap etmektedir. Raporda yer alan bilgiler, Avrupa vatandaşlarının da Avrupa'daki çevreyi daha iyi anlamasına, bu çevreyi daha iyi koruyup gözetmesine ve iyileştirmesine yardımcı olacaktır.

SOER 2010 'şemsiyesi', dört temel değerlendirme içerir:

1.       Avrupa çapındaki temel çevre konularına yönelik 13 tematik değerlendirme;

2.       Avrupa'daki çevre açısından önem taşıyan küresel megatrendlerin araştırmalı değerlendirmesi;

3.       Çevrenin çeşitli Avrupa ülkelerindeki durumuna ilişkin 38 ülke değerlendirmesi;

4.       Bir sentezyukarıdaki değerlendirmeleri ve başka AÇA etkinliklerini temel alan, bütünleştirilmiş bir değerlendirme.

 

Şekil 1 SOER 2010 değerlendirmeleri

Figure TR

 Bütün SOER 2010 çıktılarını, SOER 2010 Web sitesinde bulabilirsiniz: www.eea.europa.eu/soer. Web sitesinde ayrıca, temel olgular ve mesajlar, teknik olmayan bir dille hazırlanmış özetler ve görsel/işitsel malzemelerin yanı sıra, basın bildirileri ve tanıtım organizasyonlarıyla ilgili bilgiler de yer almaktadır.

Permalinks

Belge İşlemleri