další
předchozí
položky

O ZPRÁVĚ SOER 2010

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 11.05.2020
Zpráva o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě v roce 2010 („SOER 2010“) nabízí posouzení současného stavu životního prostředí na tomto kontinentě, předpoklad vývoje v budoucnosti, přehled toho, co bylo vykonáno a co by ještě mohlo být vykonáno pro jeho zlepšení a posouzení, jakým způsobem může celosvětový vývoj ovlivnit budoucí trendy..

Co je zpráva SOER 2010?

Zpráva Životní prostředí v Evropě – stav a výhled 2010 (SOER 2010) se zaměřuje zejména na tvůrce politik v evropských i dalších zemích, kteří se zabývají vytvářením rámců a realizací politik, jež usilují o zlepšení stavu životního prostředí v Evropě. Informace obsažené ve zprávě mohou rovněž pomoci evropským občanům lépe porozumět problematice životního prostředí v Evropě, lépe o něj pečovat a zlepšovat ho.

 

SOER 2010 je souhrnným označením čtyř klíčových posouzení. Jedná se o:

1.       soubor 13 celoevropských tematických posouzení klíčových témat v oblasti životního prostředí,

2.       vysvětlující posouzení světových megatrendů, které mají dopad na životní prostředí v Evropě,

3.       soubor 38 posouzení zemí hodnotících životní prostředí v jednotlivých evropských zemích,

4.       syntézu celkové posouzení vycházející z výše uvedených posouzení a dalších činností Evropské agentury pro životní prostředí.

 

Obr. 1           SOER 2010: posouzení

Figure 1 CS

 

Veškeré výstupní údaje zprávy SOER 2010 jsou k dispozici na internetové stránce SOER 2010: www.eea.europa.eu/soer. Tato internetová stránka rovněž obsahuje klíčové údaje a sdělení, shrnutí v obecně srozumitelném jazyce a audiovizuální materiál, stejně jako informace pro sdělovací prostředky, informace o zahájení programů a dění v agentuře.

 

Permalinks

Akce dokumentů