järgmine
eelmine
punktid

2010. aasta keskkonnaaruande tutvustus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2020-05-11
Keskkonnaaruandes SOER 2010 analüüsitakse Euroopa keskkonna praegust ja tõenäolist tulevast seisundit ning seda, mida on tehtud ja saaks teha selle parandamiseks ning kuidas ülemaailmsed protsessid võivad tulevasi arengutendentse mõjutada, … ning veel muudki.

Mis on SOER 2010?

Euroopa keskkond – seisund ja prognoos 2010 (SOER 2010) on eelkõige mõeldud nii Euroopa kui ka teiste piirkondade poliitikakujundajatele, kelle osalusel kujundatakse ja viiakse ellu poliitikat, mis võib kaasa aidata Euroopa keskkonna paranemisele. See teave aitab ka Euroopa kodanikel Euroopa keskkonda paremini mõista, väärtustada ja parandada.

 

SOER 2010 koondab neli põhianalüüsi:

1.       13 üleeuroopalist teemaanalüüsi peamiste keskkonnateemade kaupa;

2.       Euroopa keskkonna seisukohast tähtsust omavate globaalsete suundumuste uuriv analüüs;

3.       38 riigi analüüsid, mis käsitlevad Euroopa eri riikide keskkonda;

4.       sünteeseespool nimetatud analüüsidel ja teistel EEA tegevustel põhinev integreeritud analüüs.

 

Joonis 1  SOER 2010 analüüsid

Figure 1 et

Kõik SOER 2010 väljundid on kättesaadavad SOER 2010 veebilehel: www.eea.europa.eu/soer. Veebilehel on esitatud ka põhifaktid ja -sõnumid, üldkeeles kokkuvõtted ja audiovisuaalsed materjalid ning teave meediakajastuse, esitlemise ja sündmuste kohta.

Permalinks

Tegevused dokumentidega