seuraava
edellinen
kohdat

SOER 2010 -RAPORTTI

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 11.05.2020
Euroopan ympäristön tilaa käsittelevässä SOER 2010 raportissa arvioidaan Euroopan ympäristön nykyistä sekä todennäköistä tulevaa tilaa, kerrotaan toimista ympäristön tilan parantamiseksi nyt ja jatkossa sekä pohditaan muun muassa sitä, miten globaali kehitys vaikuttaa tuleviin kehityssuuntiin.

Mikä SOER 2010 -raportti on?

The European environment – state and outlook 2010 (Euroopan ympäristö – Tila ja näkymät 2010) eli SOER 2010 -raportti on suunnattu pääasiassa niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin toimiville päätöksentekijöille, jotka ovat mukana Euroopan ympäristön tilan kohentamista tukevien toimien määrittelyssä ja toteuttamisessa. Tiedon avulla myös Euroopan kansalaiset voivat ymmärtää Euroopan ympäristön tilaa, huolehtia siitä ja ottaa osaa sen parantamiseen.

SOER 2010 -raporttiin sisältyy neljä merkittävää arviota:

  1. kolmetoista koko Euroopan kattavaa, keskeisiä ympäristöteemoja käsittelevää teema-arviota
  2. Euroopan ympäristön kannalta merkittäviä globaaleja megatrendejä tarkasteleva arvio
  3. kolmekymmentäkahdeksan maakohtaista arviota ympäristön tilasta eri Euroopan maissa
  4. synteesi – edellä mainittuja arvioita sekä muita Euroopan ympäristökeskuksen töitä yhdistävä arvio.

 

Kuva 1.: SOER 2010 -raporttiin sisältyvät arviot

Kuva 1.: SOER 2010 -raporttiin sisältyvät arviot

 

Kaikki SOER 2010 -raporttiin liittyvä materiaali on saatavana SOER 2010 ‑verkkosivulla osoitteessa www.eea.europa.eu/soer. Verkkosivulla on myös raportista poimittuja keskeisiä viestejä ja yksityiskohtia, yleistajuisia yhteenvetoja ja esityksiä, tietoja julkistamisesta ja tapahtumista sekä tiedotusvälineille suunnattua tietoa.

 

Permalinks

tallenna toimenpiteet