ďalej
späť
body

Infographic

Kolobeh živín v prírode

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-115-sk
Posledná zmena 29. 08. 2023
Pôda zohráva zásadnú úlohu v prírodných cykloch vrátane kolobehu živín, ktorého súčasťou je to, koľko pôdnej organickej hmoty – t. j. uhlíka, dusíka a fosforu – pôda zachytáva a ukladá. Organické zlúčeniny, ako sú listy a špičky koreňov, musia pôdne organizmy rozložiť na jednoduchšie zlúčeniny skôr, ako ich prijmú rastliny. Niektoré pôdne baktérie premieňajú atmosférický dusík na minerálny dusík, ktorý je nevyhnutný pre rast rastlín. Hnojivá dodávajú dusík a fosfáty na podporu rastu rastlín, ale rastliny nedokážu absorbovať všetok použitý dusík. Nadmerné množstvá hnojív sa môžu dostať do riek a jazier a ovplyvňovať život v týchto vodných ekosystémoch.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage