nästa
föregående
poster

Infographic

Naturens näringscykel

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-115-sv
Publicerad 2019-10-28 Senast ändrad 2023-08-29
Jorden spelar en avgörande roll i naturens cykler, även för näringscykeln, som handlar om hur mycket organiskt material – dvs. kol, kväve och fosfor – som tas upp av och lagras i jorden. Organiska sammansättningar, såsom blad och rotspetsar, bryts ner till enklare föreningar av organismer som lever i jorden innan de kan användas av växterna. Vissa jordbakterier omvandlar atmosfäriskt kväve till mineralkväve, som är nödvändigt för att växterna ska växa. Gödselmedel tillför kväve och fosfor för att stimulera tillväxt, men allt tas inte upp av växterna. Överskottet kan läcka ut i floder och sjöar och påverkar livet i dessa vattenbaserade ekosystem.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage