järgmine
eelmine
punktid

Infographic

Toitainete ringlus looduses

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-115-et
Avaldatud 2019-10-21 Viimati muudetud 2023-08-29
Mullal on oluline osa loodustsüklites, sealhulgas toitainete ringluse tsüklis, mis hõlmab seda, kui palju mulla orgaanilist ainet – süsinikku, lämmastikku ja fosforit – mullas imendub ja ladestub. Mullaorganismid lagundavad orgaanilisi ühendeid, nt lehti ja juureotsi lihtsamateks ühenditeks, enne kui taimed saavad neid kasutada. Teatud mullabakterid muundavad õhulämmastiku mineraallämmastikuks, mis on taimekasvuks hädavajalik. Taimekasvu soodustavad ka väetistes sisalduvad lämmastik ja fosfaadid, kuid taimed ei omasta neid täielikult. Ülejäänu võib sattuda jõgedesse ja järvedesse ning mõjutada neis veeökosüsteemides elavaid organisme.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage