ďalej
späť
body

Novinky

Čo pre vás znamená príroda? Prebieha fotografická súťaž NATURE@work

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 03. 2017 Posledná zmena 10. 12. 2019
Príroda sa urputne snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, čo je často nedoceňovaná skutočnosť. Zohráva však kľúčovú úlohu, keďže poskytuje čistý vzduch a pitnú vodu, oblečenie, potraviny a suroviny, ktoré používame na stavbu príbytkov. Menej viditeľný je okrem iných aj prínos, ktorým príroda prispieva k zmierňovaniu účinkov zmeny klímy. S cieľom poukázať na významnú úlohu, ktorú príroda zohráva v našom živote, vám Európska environmentálna agentúra (EEA) prostredníctvom fotografickej súťaže s názvom NATURE@work ponúka možnosť predstaviť váš pohľad na to, čo pre vás znamená príroda.

Cieľom výročnej fotografickej súťaže agentúry EEA je zapojiť Európanov do riešenia rôznych environmentálnych otázok. Tohtoročnou témou súťaže je spôsob fungovania prírody. Vedeli ste, že zelené plochy v mestách a ich okolí pomáhajú chrániť naše domovy pred záplavami tým, že absorbujú nadbytočnú povodňovú vodu? Alebo že stromy a mestské parky pomáhajú počas horúčav znižovať teplotu v mestských oblastiach? Svojou vnútornou krásou a bohatou rozmanitosťou je príroda takisto zdrojom inšpirácie, a to nie len v oblasti umenia, ale aj navrhovania strojov, budov a mnohých inovačných riešení.

Európska únia svedomito ochraňuje prírodu a biodiverzitu od 70. rokov 20. storočia. Tento rok sa nesie v znamení 25. výročia prijatia jedného z kľúčových zákonov na ochranu životného prostredia v EÚ – smernice o biotopoch. Na základe týchto právnych predpisov vytvorila EÚ najväčšiu koordinovanú sústavu chránených území na svete pomocou programu Natura 2000, do ktorej patrí 18 % plochy EÚ a viac ako 6 % jej morských oblastí. Toto úsilie podporuje finančný nástroj EÚ LIFE na podporu projektov v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a klímy. EÚ sa takisto aktívne podieľa na hľadaní prírodne založených riešení podporujúcich hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a zvyšovanie blahobytu.

Do fotografickej súťaže ‘NATURE@work’ sa môžu zapojiť všetci občania EÚ starší ako 18 rokov a predložiť  fotografie s ktoroukoľvek z týchto tém:

  1. NATUREprovides (PRÍRODA poskytuje): Dokážete na fotografii zachytiť význam prírody, ktorý si ceníte najviac?
  2. NATUREprotects (PRÍRODA chráni): Všimli ste si, ako vás chráni príroda okolo vás – na vidieku alebo v meste?
  3. NATUREinspires (PRÍRODA inšpiruje): Čo vo vašom okolí sa inšpirovalo prírodou?

 

Víťazi v každej kategórii získajú peňažnú odmenu. Všetky príspevky môže podporiť agentúra EEA a jej partneri v celej Európe. Fotografie môžete zasielať do 15. augusta.

Viac informácií o podmienkach účasti a jej pravidlách: www.eea.europa.eu/competition

Minuloroční víťazi fotografickej súťaže s názvom ‘My City’ Moje mesto: http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage