neste
forrige
elementer

Infographic

Klimaendringene og landbruket

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-31-no
Publisert 15.10.2015 Sist endret 10.12.2019
Landbruket både bidrar til klimaendringene og påvirkes av klimaendringene. EU må redusere utslippene av klimagasser fra landbruket og tilpasse sitt system for matvareproduksjon for å håndtere klimaendringene. Med en økende global etterspørsel og konkurranse om ressursene må EUs matproduksjon og matforbruk ses i et bredere perspektiv der landbruk, energi og matvaresikkerhet ses i sammenheng.