Klimatförändringen och jordbruket

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-31-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2017-05-08
Jordbruket både bidrar till klimatförändringen och påverkas av den. EU behöver minska växthusgasutsläppen från jordbruket och anpassa sitt system för livsmedelsproduktion för att klara klimatförändringen. Inför växande global efterfrågan och konkurrens om resurser måste EU:s produktion och konsumtion av livsmedel ses i ett bredare perspektiv, där jordbruk och energi- och livsmedelstrygghet kopplas samman.

Temporal coverage

Dokumentåtgärder