volgende
vorige
items

Infographic

Klimaatverandering en landbouw

Taal wijzigen:
Infographic
Prod-ID: INF-31-nl
Gepubliceerd 15-10-2015 Laatst gewijzigd 10-12-2019
De landbouw draagt bij tot de klimaatverandering, maar ondervindt ook de gevolgen ervan. De EU moet de door de landbouw veroorzaakte broeikasgasemissies verminderen en haar voedselproductie aanpassen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. De voedselproductie en -consumptie in de EU moeten in het licht van de wereldwijd groeiende vraag en de mondiale concurrentie om hulpbronnen in een breder perspectief worden gezien, waarbij aandacht wordt besteed aan de onderlinge verbanden tussen landbouw, energie en voedselzekerheid.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage