επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κλιματική αλλαγή και γεωργία

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-31-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Η γεωργία συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και να προσαρμόσει το σύστημα παραγωγής τροφίμων της. Ενώπιον της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης και του ανταγωνισμού για πόρους, η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων στην ΕΕ πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συνδέοντας τη γεωργία, την ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας