επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Κλιματική αλλαγή και γεωργία

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-31-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 10/12/2019
Η γεωργία συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και να προσαρμόσει το σύστημα παραγωγής τροφίμων της. Ενώπιον της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης και του ανταγωνισμού για πόρους, η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων στην ΕΕ πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συνδέοντας τη γεωργία, την ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων