Změna klimatu a zemědělství

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-31-cs
Publikováno 15.10.2015 Poslední změna 08.05.2017
Zemědělství ke změně klimatu přispívá a zároveň je změnou klimatu ovlivňováno. Cílem EU je snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství a přizpůsobit tomu svůj systém produkce potravin. Tváří v tvář rostoucí celosvětové poptávce po zdrojích a soutěži o ně je třeba posuzovat produkci a spotřebu potravin v EU v širších vztahových souvislostech mezi zemědělstvím, energetikou a potravinovou bezpečností.

Temporal coverage

Akce dokumentů