Skal du kvitte deg med voluminøst avfall?

Endre språk
Eco-Tip utløpt
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Når du vil kvitte deg med store avfallsartikler, ta dem til en avfallsstasjon eller kontakt et selskap som driver innsamling av avfall. Fagfolk vil kildesortere og eventuelt ta avfallet ditt til gjenvinning. Noen produkter, som kjøleskap og andre elektriske apparater, må resirkuleres riktig for å ikke skade miljøet. Du kan også selge varer som fortsatt har verdi, på internett eller i avisen.
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100