Potrebujete zlikvidovať objemný odpad?

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ak sa chcete zbaviť objemných vecí, odovzdajte ich na zbernom mieste alebo sa obráťte na špecializovanú firmu, ktorá ich odvezie. Odborníci odpad roztriedia a podľa možností recyklujú. Niektoré výrobky (napríklad chladničky a iné elektrické prístroje) sa musia správne recyklovať, aby neznečistili životné prostredie. Veci, ktoré ešte majú nejakú hodnotu, môžete predať na internete alebo prostredníctvom miestnych novín.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100