Potřebujete zlikvidovat velkoobjemový odpad?

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Potřebujete-li zlikvidovat velkoobjemový odpad, odneste jej do sběrny nebo kontaktujte specializovanou společnost, která odpad vyzvedne v místě Vašeho bydliště. Odborníci Váš odpad roztřídí a případně zrecyklují. Některé výrobky, včetně chladniček a dalších elektrických přístrojů, musí být náležitě recyklovány, aby neznečistily životní prostředí. Můžete se rovněž rozhodnout prodat předměty, které stále mají určitou hodnotu. Za tímto účelem lze využít například internet či noviny.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100