Har du storskrald?

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This content has been archived on 21/04 2015, reason: Content not regularly updated
Når du gerne vil af med storskrald, så kør det til en losseplads eller kontakt et firma, der kan afhente affaldet. De professionelle firmaer sorterer og genbruger eventuelt dit affald. Nogle produkter, f.eks. køleskabe og andet eludstyr, skal genbruges korrekt for ikke at forurene miljøet. Du kan også bruge internettet eller aviserne til at sælge varer, der stadig har en vis værdi.
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100