Har du skrymmande föremål som du vill bli av med?

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
När du vill bli av med stora föremål, lämna dem på en återvinningscentral eller kontakta ett specialiserat företag som kommer och hämtar avfallet. De delar upp och återvinner ditt avfall om det går. Vissa produkter, bland annat kylskåp och annan elektrisk utrustning, måste återvinnas korrekt för att inte förorena miljön. Du kan också använda Internet eller dagstidningar för att sälja varor som fortfarande har ett visst värde.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100