Θέλετε να απορρίψετε ογκώδη απορρίμματα;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Όταν θέλετε να απορρίψετε ογκώδη απορρίμματα, πρέπει να τα μεταφέρετε σε ένα κέντρο συγκομιδής ή να επικοινωνήσετε με μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον εν λόγω τομέα, η οποία θα αναλάβει την παραλαβή τους. Οι ειδικοί θα διαχωρίσουν και πιθανόν θα ανακυκλώσουν τα απορρίμματά σας. Ορισμένα προϊόντα, περιλαμβανομένων των ψυγείων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ανακυκλώνονται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μην μολύνουν το περιβάλλον. Μέσω του διαδικτύου ή των εφημερίδων μπορείτε να πουλήσετε είδη που έχουν ακόμη κάποια αξία.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100