Masz coś dużego do wyrzucenia?

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Jeśli chcesz się pozbyć czegoś dużego, należy to zabrać do punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych lub skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą, która rozdzieli śmieci i, jeśli to możliwe, odda do recyklingu. Niektóre produkty, takie jak lodówki i inne urządzenia elektryczne, muszą być utylizowane w specjalny sposób, aby nie zanieczyścić środowiska. Przedmioty, które nadal mają jakąś wartość, można sprzedać przez Internet lub przez ogłoszenie w gazecie.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100