neste
forrige
elementer

Kast, ikke skyll ned!

Endre språk
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Alt som helles ut i vasken eller i toalettet, kan ende opp i vann og vassdrag og i havet! Væsker som olje og fett eller giftige kjemikalier – som malingstynnere eller ubrukt maling – må aldri tømmes i avløpet. Sett heller restene i en kartong og lever dem sammen med annet avfall. Hold dem atskilt for å unngå eventuelle kjemiske reaksjoner. Dette vil også gjøre det enklere å identifisere dem under innsamlingen av avfallet. Hvis din kommune har en innsamlingsstasjon, kan du levere dette avfallet der.

Permalinks

Dokumenter handlinger