επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Απορρίψτε αλλά μην χύνετε!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Oτιδήποτε αδειάζουμε στο αποχετευτικό δίκτυο, στο νεροχύτη ή στην τουαλέτα ενδέχεται να καταλήξει στα ποτάμια ή στις θάλασσές μας! Υγρά, όπως λάδια, λίπη, ή επικίνδυνα υλικά, όπως διαλυτικά χρωμάτων και μη χρησιμοποιημένα χρώματα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο. Συγκεντρώστε τα σε ένα κουτί και απορρίψτε τα μαζί με τα υπόλοιπα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Βάλτε τα στην αρχική τους συσκευασία ώστε να αποφύγετε τυχόν χημικές αντιδράσεις και να διευκολύνετε την αναγνώρισή τους κατά τη συλλογή των απορριμμάτων. Μπορείτε βέβαια να συγκεντρώσετε τα υγρά αυτά στο ειδικό σημείο συλλογής της περιοχής σας, εφόσον υπάρχει.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων