næste
forrige
emner

Aflever til destruktion, hæld ikke ud!

Skift sprog
Eco-Tip
This page was archived on 21/04 2015 with reason: Content not regularly updated
Alt hvad du hælder i afløb, vask eller toilet, kan ende i vore floder eller søer! Bortskaf aldrig væsker som f.eks. olie, smørefedt eller farlige væsker – såsom lakfortynder eller ubrugt maling – ved at hælde dem i afløbet. I stedet bør sådanne ting samles i en kasse og afleveres til genbrug sammen med resten af dit affald. Opbevar dem i den originale emballage for at undgå mulige kemiske reaktioner. Det vil gøre det nemmere at identificere dem under affaldsindsamlingen. Eventuelt kan du aflevere dem på indsamlingsstedet i din kommune.

Permalinks

Handlinger