nästa
föregående
poster

Släng i soptunnan i stället för att hälla i avloppet!

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Allt som hälls i avloppet, vasken eller toaletten kan hamna i våra floder eller i havet! Vätskor som oljor och fetter eller farliga medel som t.ex. förtunning och överbliven målarfärg får aldrig hällas i avloppet. Samla dem i stället i en låda och kasta dem tillsammans med resten av ditt avfall. Håll dem åtskilda i sina originalförpackningar för att undvika eventuella kemiska reaktioner och för att göra det lättare för dem som samlar in avfallet att identifiera dem. Du kan också kolla om din kommun har ett insamlingsställe för sådana vätskor.

Permalinks

Dokumentåtgärder