další
předchozí
položky

Nevylévejte, ale likvidujte!

Změnit jazyk
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Vše, co vylijete do umyvadla, dřezu či klozetu, může případně skončit v našich řekách či v moři! Nikdy nevylévejte do odpadních vod kapalné látky, jako jsou oleje, mazivo nebo nebezpečné kapaliny - např. ředidla pro barvy nebo nepoužité barvy. Tyto látky uložte do krabice a zlikvidujte je zároveň se zbývajícím odpadem. Skladujte je odděleně, abyste zabránili možným chemickým reakcím. Toto rovněž umožní jejich snadnější identifikaci při sběru odpadu. Existuje-li ve Vaší obci sběrna tohoto druhu odpadu, odneste jej tam.

Permalinks

Akce dokumentů