Nevylévejte, ale likvidujte!

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Vše, co vylijete do umyvadla, dřezu či klozetu, může případně skončit v našich řekách či v moři! Nikdy nevylévejte do odpadních vod kapalné látky, jako jsou oleje, mazivo nebo nebezpečné kapaliny - např. ředidla pro barvy nebo nepoužité barvy. Tyto látky uložte do krabice a zlikvidujte je zároveň se zbývajícím odpadem. Skladujte je odděleně, abyste zabránili možným chemickým reakcím. Toto rovněž umožní jejich snadnější identifikaci při sběru odpadu. Existuje-li ve Vaší obci sběrna tohoto druhu odpadu, odneste jej tam.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100