Äravalamise asemel anna ära!

Muutke keelt
Eco-Tip vananenud
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Kõik, mis valatakse kraanikaussi või WC-potti, võib lõpuks jõuda meie jõgedesse või merre! Vedelikke, nagu õlisid ja rasva, või ohtlikke majapidamisaineid, näiteks värvivedeldeid või kasutamata värvi, ei tohi kunagi kanalisatsiooni valada. Kogu sellised vedelikud kasti ja anna ära koos muude jäätmetega. Hoia neid kõiki originaalpakendites, et vältida võimalikke keemilisi reaktsioone. Nii on ka jäätmekogujatel neid kergem tuvastada. Kui sinu kodukohas on selliste vedelike kogumispunkt, vii need sinna.
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100