Nelejiet laukā - nododiet atkritumos!

Mainīt valodu
Eco-Tip beidzies
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Viss, ko izlejat notekcaurulē, izlietnē vai tualetes podā, var galu galā nonākt upēs vai jūrās. Neatbrīvojieties no tādiem šķidrumiem kā eļļas, smērvielas vai bīstami šķidrumi, piemēram, krāsas atšķaidītāji vai neizlietotā krāsa, izlejot tos kanalizācijā! Savāciet tos vienā kastē un nododiet kopā ar pārējiem atkritumiem. Glabājiet katru atsevišķā iepakojumā, lai izvairītos no ķīmiskām reakcijām! Līdz ar to varēsiet tos vieglāk identificēt atkritumu savākšanas laikā. Ja iespējams, aizvediet tos uz vietējo savākšanas punktu!
Dokumentu darbības
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100