volgende
vorige
items

Press Release

Europees zwemwater wordt steeds beter

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 21-05-2013 Laatst gewijzigd 02-10-2017
Photo: © Tim Poultney
Volgens het jaarlijks verslag over de kwaliteit van het zwemwater in Europa van het Europees Milieuagentschap voldoet 94 % van de zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit, en is de kwaliteit van het water op 78 % van de locaties uitstekend. Het aantal locaties dat voldoet aan de minimumeisen is ten opzichte van vorig jaar met bijna 2 % gestegen.

Europa telt heel veel plaatsten om af te koelen in de zomer, van de noordelijke fjorden tot aan de subtropische stranden.

Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Milieuagentschap

Cyprus en Luxemburg scoren bijzonder goed: de kwaliteit van het water van alle onderzochte zwemlocaties is uitstekend. Acht andere landen scoren ook goed, met waarden boven het EU-gemiddelde: Malta (97 %), Kroatië (95 %), Griekenland (93 %), Duitsland (88 %), Portugal (87 %), Italië (85 %), Finland (83 %) en Spanje (83 %). Dit is een verbetering ten opzichte van de resultaten van vorig jaar en een voortzetting van de positieve trend sinds 1990, toen de controles van het zwemwater na de invoering van de zwemwaterrichtlijn begonnen.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Het is bemoedigend te zien dat de kwaliteit van het Europese zwemwater steeds beter wordt. Maar er moet nog meer worden gedaan, om te zorgen dat al onze wateren geschikt zijn om in te zwemmen of te drinken en dat onze aquatische ecosystemen in goede gezondheid verkeren. Water is een kostbare hulpbron die volledige bescherming verdient, en wij moeten alle maatregelen treffen die daarvoor nodig zijn."

Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Milieuagentschap, zei hierover het volgende: "Europa telt heel veel plaatsten om af te koelen in de zomer, van de noordelijke fjorden tot aan de subtropische stranden. Het verslag van vandaag toont aan dat de kwaliteit van het zwemwater over het algemeen heel goed is, maar er zijn nog steeds plekken waar vervuiling een probleem is. Wij raden mensen dus aan te kijken naar de beoordeling van hun favoriete zwemplek."

Elk jaar brengt het Europees Milieuagentschap de gegevens over het zwemwater bijeen die de plaatselijke autoriteiten op meer dan 22 000 locaties in alle 27 EU-lidstaten, Kroatië en Zwitserland hebben verzameld, en die gebaseerd zijn op metingen van de hoeveelheid bacteriën uit afvalwater en dierlijke mest. Meer dan twee derden van de onderzochte locaties zijn stranden aan zee; de rest betreft rivieren en meren.  

Elk jaarverslag is gebaseerd op gegevens van het voorgaande zwemseizoen. Het verslag voor dit jaar is dus een compilatie van gegevens die in de zomer van 2012 zijn verzameld. Ondanks de algemene verbetering blijkt uit het verslag van dit jaar dat de kwaliteit van bijna 2 % van het zwemwater aan de kust, meren en rivieren slecht is. De hoogste percentages niet-conforme zwemlocaties kwamen voor in België (12 %), Nederland (7 %) en het Verenigd Koninkrijk (6 %). Sommige van die stranden moesten tijdens het seizoen 2012 worden gesloten. In het algemeen scoren zwemlocaties aan zee goed: meer dan 95 % van de plaatsen voldoet aan de minimumeisen en 81 % krijgt het predicaat uitstekend. Bij meren en rivieren scoort 91 % van het zwemwater boven het minimum en is de kwaliteit van 72 % uitstekend.  

Overstorting van hemelwater, veroorzaakt als er meer regen valt dan de riolering aankan, is nog steeds een probleem in sommige gebieden, hoewel betere waterzuivering en minder lozingen van onbewerkt afvalwater in het milieu hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit van het water. In het begin van de jaren negentig was de kwaliteit van het water op maar 60 % van de locaties uitstekend, en voldeed 70 % aan de minimumnormen. 

Achtergrond

Zwemwater in Europa moet voldoen aan de normen van de zwemwaterrichtlijn uit 2006, die de vroegere wetgeving aanvult en vereenvoudigt. De richtlijn moet in december 2014 door alle EU-lidstaten omgezet zijn. De EU publiceert jaarlijks een syntheseverslag over de kwaliteit van het zwemwater op basis van verslagen die de lidstaten vóór het einde van het voorafgaande jaar moeten indienen. Voor het verslag van dit jaar hebben alle 27 lidstaten, Kroatië en Zwitserland de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd en er verslag over uitgebracht, de meeste daarvan overeenkomstig de nieuwe bepalingen. 

Controle op de kwaliteit van het zwemwater bestaat erin dat laboratoria de niveaus van bepaalde soorten bacteriën bepalen, waaronder intestinale enterokokken en Escherichia colibacteriën. Deze kunnen wijzen op de aanwezigheid van verontreiniging, meestal afkomstig van afvalwater en/of dierlijke mest. Locaties kunnen worden aangemerkt als "conform de verplichte waarden", "conform de strengere richtwaarden", of "niet-conform". 

Informatie over de waterkwaliteit bij hun favoriete zwemplaats is te vinden op de zwemwaterwebsite van het Europees Milieuagentschap. Deze site biedt gebruikers de mogelijkheid om gegevens te downloaden en interactieve kaarten te raadplegen. U kunt ook de stand van zaken van het water bij u in de buurt doorgeven via de Eye on Earth-website. 

Voor nadere informatie, zie

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Documentacties