li jmiss
preċedenti
punti

Enerġija

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 15 Mar 2023
Topics:
Essenzjali għall-ġenerazzjoni tal-ġid industrijali, kummerċjali u tas-soċjetà, l-enerġija tipprovdi wkoll kumdità u mobbiltà personali. Iżda l-produzzjoni u l-konsum tagħha jitfgħu pressjonijiet konsiderevoli fuq l-ambjent: gass b’effett ta’ serra u emissjonijiet li jniġġsu l-arja, l-użu tal-art, il-ġenerazzjoni tal-iskart u t-tixrid taż-żejt. Dawn il-pressjonijiet jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima, jagħmlu ħsara fl-ekosistemi naturali u l-ambjent magħmul mill-bniedem, u għandhom effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokument ta’ Azzjonijiet