li jmiss
preċedenti
punti

Tniġġis tal-arja

Skont il-valutazzjonijiet tal-kwalità tal-arja tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) li ġew ippubblikati llum, jinħtieġ li jsir aktar biex tiġi protetta s-saħħa tat-tfal u tal-adolexxenti mill-impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja. It-tniġġis tal-arja jikkawża aktar minn 1,200 mewta prematura fis-sena f’persuni taħt l-età ta’ 18-il sena fl-Ewropa u jżid b’mod sinifikanti r-riskju ta’ mard fi stadju aktar tard fil-ħajja. Minkejja t-titjib li sar f’dawn l-aħħar snin, il-livell ta’ sustanzi niġġiesa tal-arja ewlenin f’ħafna pajjiżi Ewropej baqa’ persistentement ogħla mil-linji gwida bbażati fuq is-saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, speċjalment fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa u fl-Italja.

Il-kwalità tal-arja tal-Ewropa qed tkompli titjieb u l-għadd ta’ persuni li qed imutu kmieni jew li jbatu minn mard minħabba t-tniġġis tal-arja qed jonqos. Madankollu, skont l-analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikata illum, it-tniġġis tal-arja għadu l-akbar riskju għas-saħħa ambjentali fl-Ewropa, u huma meħtieġa miżuri ambizzjużi biex jiġu ssodisfati l-linji gwida bbażati fuq is-saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Illum, il-Kummissjoni Ewropea qed tippubblika l-ewwel rapport tagħha dwar il-Monitoraġġ u l-Perspettiva ta’ Tniġġis Żero li jistabbilixxi perkorsi għal arja, ilma u ħamrija aktar nodfa. Ir-rapport tal-Kummissjoni, flimkien mal-valutazzjoni tal-monitoraġġ tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, juri li l-politiki tal-UE kkontribwew għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja kif ukoll tat-tniġġis mill-pestiċidi. Madankollu, f’oqsma oħra bħall-istorbju dannuż, it-tniġġis tan-nutrijenti jew il-ġenerazzjoni tal-iskart muniċipali, għad hemm problemi. Ir-riżultati juru li b’mod ġenerali hija meħtieġa azzjoni ħafna aktar b’saħħitha jekk l-UE trid tilħaq il-miri ta’ tniġġis żero għall-2030, billi tadotta liġijiet ġodda kontra t-tniġġis u timplimenta aħjar dawk eżistenti.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet