li jmiss
preċedenti
punti

Tniġġis tal-arja

L-evidenza xjentifika turi li r-riskji ambjentali huma responsabbli minn sehem kbir ta’ mard kardjovaskulari, li huwa l-kawża l-aktar komuni ta’ mewt fl-Ewropa. Analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ippubblikata llum, tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rabta bejn l-ambjent u l-mard kardjovaskulari, filwaqt li tenfasizza li l-indirizzar tat-tniġġis, it-temperaturi estremi, u riskji ambjentali oħra huma azzjonijiet kosteffettivi biex jitnaqqas il-piż tal-mard, inklużi l-attakki tal-qalb u l-puplesiji.

Skont il-valutazzjonijiet tal-kwalità tal-arja tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) li ġew ippubblikati llum, jinħtieġ li jsir aktar biex tiġi protetta s-saħħa tat-tfal u tal-adolexxenti mill-impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja. It-tniġġis tal-arja jikkawża aktar minn 1,200 mewta prematura fis-sena f’persuni taħt l-età ta’ 18-il sena fl-Ewropa u jżid b’mod sinifikanti r-riskju ta’ mard fi stadju aktar tard fil-ħajja. Minkejja t-titjib li sar f’dawn l-aħħar snin, il-livell ta’ sustanzi niġġiesa tal-arja ewlenin f’ħafna pajjiżi Ewropej baqa’ persistentement ogħla mil-linji gwida bbażati fuq is-saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, speċjalment fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa u fl-Italja.

Il-kwalità tal-arja tal-Ewropa qed tkompli titjieb u l-għadd ta’ persuni li qed imutu kmieni jew li jbatu minn mard minħabba t-tniġġis tal-arja qed jonqos. Madankollu, skont l-analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikata illum, it-tniġġis tal-arja għadu l-akbar riskju għas-saħħa ambjentali fl-Ewropa, u huma meħtieġa miżuri ambizzjużi biex jiġu ssodisfati l-linji gwida bbażati fuq is-saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet