next
previous
items

Infographic

An bhfuilimid réidh don athrú aeráide?

Change language
Infographic
Prod-ID: INF-29-ga
Published 15 Oct 2015 Last modified 23 Nov 2020
Climate change is causing a variety of impacts to our health, ecosystems and economy. These impacts Tá an t-athrú aeráide ina chúis le tionchair éagsúla ar ár sláinte, ár gcuid éiceachóras agus ár ngeilleagar. Is dócha go n-éireoidh an tionchar sin níos tromchúisí sna blianta atá romhainn. Mura dtéifear i ngleic leo, d’fhéadfadh costas mór a bheith ag dul leis na tionchair sin i ndail le drochshláinte, éifeachtaí díobhálacha ar éiceachórais, agus damáiste do mhaoin agus don bhonneagar.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Document Actions