следващ
предишен
елементи

Infographic

Готови ли сме за изменението на климата?

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-29-bg
Публикуван 15-10-2015 Последна промяна 23-11-2020
Изменението на климата поражда различни въздействия върху нашето здраве, екосистемите и икономиката ни. Тези въздействия ще станат вероятно по-сериозни през следващите десетилетия. Ако не бъдат овладени, тези въздействия могат да се окажат много скъпоструващи заради влошено здраве, неблагоприятни последици за екосистемите и повреди на имуществото и инфраструктурата.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ